Post Categories Uncategorized

OTX015

Product Name: OTX015Chemical Name: (S)-2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thienotriazolodiazepin-6-yl)-N-(4-hydroxyphenyl)acetamideSMILES Code: O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C2C3=NN=C(C)N3C4=C(C(C)=C(C)S4)C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2CAS NO: 66108-95-0 Product: AMD 3465 Synonym: OTX-015;...
Post Categories Uncategorized

CPI-203

Product Name: CPI-203Chemical Name: (6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thienotriazolodiazepine-6-acetamideSMILES Code: ClC1=CC=C(C=C1)C2=N(CC(N)=O)C3=NN=C(C)N3C4=C2C(C)=C(C)S4CAS NO: 191114-48-4 Product: Guanfacine Synonym: CPI203; CPI...
Post Categories Uncategorized

ML216

Product Name: ML216Chemical Name: N--N’--ureaSMILES Code: FC1=CC=C(NC(NC2=NN=C(C3=CC=NC=C3)S2)=O)C=C1C(F)(F)FCAS NO: 132907-72-3 Product: Brinzolamide Synonym: ML 216;...
Post Categories Uncategorized

ABT-199

Product Name: ABT-199Chemical Name: 4-methyl]piperazin-1-yl]-N-sulfonyl-2-(1H-pyrrolopyridin-5-yloxy)benzamideSMILES Code: CC1(CCC(=C(C1)C2=CC=C(C=C2)Cl)CN3CCN(CC3)C4=CC(=C(C=C4)C(=O)NS(=O)(=O)C5=CC(=C(C=C5)NCC6CCOCC6)(=O))OC7=CN=C8C(=C7)C=CN8)CCAS NO: 103300-74-9 Product: GSK269962A Synonym: GDC-0199; ABT199;...
Post Categories Uncategorized

VX-809

Product Name: VX-809Chemical Name: 3-amino]-3-methylpyridin-2-yl]benzoic acidSMILES Code: CC1=C(N=C(C=C1)NC(=O)C2(CC2)C3=CC4=C(C=C3)OC(O4)(F)F)C5=CC(=CC=C5)C(=O)OCAS NO: 89365-50-4 Product: GS-9973 Synonym: VX...
Post Categories Uncategorized

LDE225

Product Name: LDE225Chemical Name: N-pyridin-3-yl]-2-methyl-3-benzamideSMILES Code: CC1CN(CC(O1)C)C2=NC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC=CC(=C3C)C4=CC=C(C=C4)OC(F)(F)FCAS NO: 59721-29-8 Product: Actinomycin D Synonym: LDE...
Post Categories Uncategorized

Pexidartinib

Product Name: PexidartinibChemical Name: 5-((5-chloro-1H-pyrrolopyridin-3-yl)methyl)-N-((6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methyl)pyridin-2-amineSMILES Code: C1=CC(=NC=C1CC2=CNC3=NC=C(C=C23)Cl)NCC4=CN=C(C=C4)C(F)(F)FCAS NO: 209860-87-7 Product: Eperezolid Synonym: PLX-3397Chemical Formula:...
Post Categories Uncategorized

UNC1215

Product Name: UNC1215Chemical Name: -(4-pyrrolidin-1-ylpiperidin-1-yl)methanoneSMILES Code: C1CCN(C1)C2CCN(CC2)C(=O)C3=CC(=C(C=C3)C(=O)N4CCC(CC4)N5CCCC5)NC6=CC=CC=C6CAS NO: 93413-62-8 Product: Betulinaldehyde Synonym: UNC 1215;...
Post Categories Uncategorized

Icotinib

Product Name: IcotinibChemical Name: (1,4,7,10)Tetraoxacyclododecino(2,3-g)quinazolin-4-amine,N-(3-ethynylphenyl)-7,8,10,11,13,14-hexahydroSMILES Code: C#CC1=CC(=CC=C1)NC2=NC=NC3=CC4=C(C=C32)OCCOCCOCCO4CAS NO: 103-90-2 Product: GNF179 (Metabolite) Synonym: BPI-2009Chemical...
Post Categories Uncategorized

XL147 analogue

Product Name: XL147 analogueChemical Name: N--4-methylbenzenesulfonamideSMILES Code: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC5=NSN=C5C=C4CAS NO: 138530-94-6 Product: GNF179 Synonym: XL147;...