Post Categories Uncategorized

AVN-944

Product Name: AVN-944Chemical Name: (R)-1-cyanobutan-2-yl ((S)-1-(3-(3-(3-methoxy-4-(oxazol-5-yl)phenyl)ureido)phenyl)ethyl)carbamateSMILES Code: O=C(O(CC)CC#N)N(C1=CC=CC(NC(NC2=CC=C(C3=CN=CO3)C(OC)=C2)=O)=C1)CCAS NO: 845533-86-0 Product: Talipexole Synonym: AVN...
Post Categories Uncategorized

NVP-BGJ398

Product Name: NVP-BGJ398Chemical Name: 3-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)-1-(6-((4-(4-ethylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)-1-methylureaSMILES Code: O=C(NC1=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C1Cl)N(C2=NC=NC(NC3=CC=C(N4CCN(CC)CC4)C=C3)=C2)CCAS NO: 188627-80-7 Product: Fluoxetine Synonym: NVPBGJ398; NVPBGJ...
Post Categories Uncategorized

Brigatinib

Product Name: BrigatinibChemical Name: (2-((5-chloro-2-((2-methoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)dimethylphosphine oxideSMILES Code: CN1CCN(C2CCN(C3=CC=C(NC4=NC=C(Cl)C(NC5=CC=CC=C5P(C)(C)=O)=N4)C(OC)=C3)CC2)CC1CAS NO: 154-93-8 Product: Diclofenac Synonym: AP26113;...
Post Categories Uncategorized

CEP-28122

Product Name: CEP-28122Chemical Name: (1S,2S,3R,4R)-3-((5-chloro-2-(((S)-1-methoxy-7-morpholino-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzoannulen-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclohept-5-ene-2-carboxamideSMILES Code: O=C(1(C2)()C=C2()1NC3=NC(NC4=CC=C5C(CC(N6CCOCC6)CC5)=C4OC)=NC=C3Cl)NCAS NO: 115103-54-3 Product: PPQ-102 Synonym: CEP28122; CEP...
Post Categories Uncategorized

Entospletinib

Product Name: EntospletinibChemical Name: 6-(1H-indazol-6-yl)-N-(4-morpholinophenyl)imidazopyrazin-8-amineSMILES Code: C12=NC=CN1C=C(C3=CC4=C(C=C3)C=NN4)N=C2NC5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5CAS NO: 236395-14-5 Product: Voglibose Synonym: GS9973; GS...
Post Categories Uncategorized

Defactinib

Product Name: DefactinibChemical Name: N-methyl-4-((4-(((3-(N-methylmethylsulfonamido)pyrazin-2-yl)methyl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)amino)benzamideSMILES Code: O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1CAS NO: 83461-56-7 Product: Donepezil Synonym: VS6063; VS...
Post Categories Uncategorized

Pyridostatin

Product Name: PyridostatinChemical Name: 4-(2-aminoethoxy)-2-N,6-N-bispyridine-2,6-dicarboxamideSMILES Code: C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=N2)NC(=O)C3=CC(=CC(=N3)C(=O)NC4=NC5=CC=CC=C5C(=C4)OCCN)OCCN)OCCNCAS NO: 59122-46-2 Product: Tamoxifen Synonym: RR-82; RR82;...
Post Categories Uncategorized

PND-1186

Product Name: PND-1186Chemical Name: 2-((2-((2-methoxy-4-morpholinophenyl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)amino)-N-methylbenzamideSMILES Code: O=C(NC)C1=CC=CC=C1NC2=CC(NC3=C(OC)C=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2C(F)(F)FCAS NO: 100427-26-7 Product: Homoharringtonine Synonym: SR-2516; PND...
Post Categories Uncategorized

ASP3026

Product Name: ASP3026Chemical Name: N2-phenyl]-N4-phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamineSMILES Code: O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)C=C3OC)=N2)(C(C)C)=OCAS NO: 132866-11-6 Product: Paroxetine (hydrochloride hemihydrate) Synonym:...
Post Categories Uncategorized

AS-605240

Product Name: AS-605240Chemical Name: (E)-5-(quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dioneSMILES Code: O=C(NC/1=O)SC1=CC2=CC=C3N=CC=NC3=C2CAS NO: 138-39-6 Product: Lomefloxacin Synonym: AS605240; AS...